19- بررسی مكانیسم انتقال نیرو از اتصال جوشی خمشی فولاد

نویسندگان مقاله بررسی مکانیزم انتقال نیرو از اتصال جوشی خمشی فولاد. خلاصه مقاله: زمین لرزه NORTHRIDGE در 1994 و KOBE در 1995 باعث تخریب کسترده اتصالات قاب مقاوم خمشی شدند.این نوع سیستم قابی به عنوان یک سیستم مناسب و مقاوم لرزه ای در نظر گرفته میشد.در زلزله,اتصالات فولادی,قاب خمشی,اتصالات جوشی,انتقال نیرو از جوش|50176764|fvt
هم اکنون فایل با مشخصه ی 19- بررسی مكانیسم انتقال نیرو از اتصال جوشی خمشی فولاد وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

نویسندگان مقاله بررسی مکانیزم انتقال نیرو از اتصال جوشی خمشی فولاد. خلاصه مقاله: زمین لرزه NORTHRIDGE در 1994 و KOBE در 1995 باعث تخریب کسترده اتصالات قاب مقاوم خمشی شدند.این نوع سیستم قابی به عنوان یک سیستم مناسب و مقاوم لرزه ای در نظر گرفته میشد.در پاسخ به تخریب های غیر منتظره تحقیقات بسیاری به منظور دسترسی به راههای تعمیر قاب های خمشی آسیب دیده و مقاوم سازی آنها به خوبی یک سازه فولادی جدید صورت گرفت.ایده های متنوع و جدیدی در ایالات متحده...